Renovering av Overhalla helsesenter

Prosjektet ble utført i 2016 og besto av rehabilitering av tak og bytte av noen vinduer.