Byggmester Bjørn Sjaastad AS er et veletablert firma som tar på oss varierte og tradisjonelle tømreroppdrag herunder nybygg og rehabilitering. Bedriften sitt marked er hovedsakelig lokalt i Namdalen.

 

Vår visjon og vårt verdigrunnlag

Skaperglede kom rekende på ei fjøl som vår visjon en tidlig vår morgen. Den stemte så godt inn i vårt selvbildet, og gir oss mening og kraft i hverdagen.

Vi ønsket også å samle oss om et verdigrunnlag som alle kunne stå for. Alle er jo så forskjellige, men disse tre vil vi ikke rokke med:

Ærlighet er så grunnleggende i et hvert samspill, og står også som en ufravikelig pilar i vårt verdigrunnlag. Åpenhet er viktig. Unndragelse av sannheter skaper mistillit. Har vi kommet i en situasjon der sannheten blir smertefull, ja så vet vi at takhøyden er stor:

Raus er et positivt begrep i trøndersk språk. En håndverksbedrift er en prestasjonsgruppe der ferdigheter og kunnskap går hånd i hånd. Følelse av mestring er viktig og vi kan være sårbare. Vi ønsker å være raus med hverandre. Ingen kan ikke mestre alt, men alle kan ta skritt for skritt. Vi ønsker også å framstå som raus ovenfor våre omgivelser. Skaperglede, med hederlige hensikter og raushet gir en god grobunn for engasjement:

Engasjert skal vi være, men det kan ikke tvinges på noen. Likevel kommer engasjement av flere faktorer. Vi ønsker at vår visjon og verdier er med å skape dette.

Vi er fornøyd med vår visjon og verdigrunnlag. Det forteller jo mest om oss selv og det skal det nok også gjøre.

Til slutt fra byggmesteren:

Til kunden kan vi jo si at vi skal bygge drømmen din…

Men det vil jeg absolutt  ikke.
Jeg vil bygge min og du får bygge din.
Men jeg vil med glede bygge huset ditt med ærlighet, raushet og engasjement.

 

 

Skage 25. mai 2017
Bjørn Sjaastad
Byggmester