Dette er et spennende og omfattende prosjekt som omfatter tilbygg og ombygging av eksisterende bygg i Namsos. Prosjektet ble påbegynt vinteren 2017. Det ble bygd blant annet et nytt tilbygg med carport, inngangsparti med trapper, stue og to balkonger. Et annet tilbygg med soverom, bad, garderobe og hall. Nytt taktekke med etterisolering av himling i eksisterende bygg. Etterisolering av eksisterende yttervegger i begge plan inkludert nye vinduer og dører samt fasade.