Prosjektet omfattet to stk omsorgsboliger og fellesbygning for Høylandet kommune i 2015.