Nytt tak på Høylandet trafostasjon. I samarbeid med Børstad Blikk AS.