Kontorlokaler til leie

Kontor med samlet bruksareal på ca. 119 m2 leies ut ved Kjerkvegen 1A, Skage i Namdalen.

Fire romslige kontorer og ett møterom med moderne kjøkken. Eget bad med dusj. Enkel tilkomst med tilgjengelig løfteplattform. Elektrisk oppvarming og varmepumpe. Lokalt nettverk (LAN) er tilgjengelig ved alle kontorrommene og møterom. Møterom har prosjektor og lerret.  Brannvern i form av sprinkleranlegg. Slokkeutstyr kontrolleres årlig av Anticimex.

Parkering ved kontorbygget.

Pris kr. 12 000,- inkl. mva per mnd. (inkl. kommunale avgifter og brøyting).

Interesserte bes tas kontakt:

Tel: 915 85 487 / 482 94 468

E-post: robert@bsjaastad.no

Plantegning: